Lê Gia Khang tư vấn xây dựng các công trình, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường gồm:

  • Lập dự án đầu tư.
  • Khảo sát địa hình, địa chất và đo đạc.
  • Quy hoạch khu dân cư cư, khu chức năng đô thị và khu công nghiệp.
  • Thiết kế xây dựng công trình.
  • Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán.
  • Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu về: Lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị, thi tuyển phương án kiến trúc.
  • Giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị, giám sát khảo sát xây dựng.
  • Tổng thầu tư vấn.
  • Quản lý dự án.
  • Kiểm định, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng.

CatalogOnline.net tạo catalog bản điện tử chuyên nghiệp gửi đến khách hàng của bạn dễ dàng hơn. Xem thêm hỗ trợ tại đây Catalog Online Help.