090.923.3832

Tư vấn thiết kế và xây dựng: 0909 233 832 - legiakhang.xd@gmail.com

Đơn giá xây nhà

Đơn giá thi công phần thô Nhà Phố Nhóm 01 Phần thô (chưa có điện nước) 2.900.000 đ/m2 > 350m2 Bao gồm nhân Công + Hoàn Thiện Phần thô (có điện nước) 3.050.000 đ/m2 > 350m2 Nhóm 02 Tổng diện...

Tin Tức & Sự Kiện

Các Công Trình

Chat Lê Gia Khang